CERCADOR 

 

 Rururbal és un projecte de cooperació transnacional europea, desenvolupat en el marc del Programa MED, que pretén dissenyar una estratègia de governança per al desenvolupament local sostenible i equilibrat dels territoris rurals periurbans, a través de la valorització, comercialització i promoció al consum dels recursos agroalimentaris locals.
Rururbal promou la venda directa a través de la Xarxa de venda directa de productes locals.
La Xarxa s'enmarca en el conjunt d'accions pilot desenvolupades per l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona en el marc del projecte Rururbal.
La Xarxa dona suport als productors posant a la seva disposició elements i orientacions per al foment, la promoció i la identificació dels punts de venda directa de productes locals.
Proparc.cat /Montseny és un instrument innovador de divulgació i de suport a la comercialització en circuit curt dels productors del Parc Natural del Montseny. És una web de promoció i comercialització electrònica que facilita la la comunicació i venda directa entre els productors del Parc i els consumidors.Powered by Dinamis